22 habitatges BARRIS NORD, Carrer Corregidor Escofet, Lleida