6 Habitatges Unifamiliars en Filera a Llucmajor, Mallorca